PÓLÓVÁSÁR!!! OULET pólók 2490Ft-ért!
X

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat.

Hirdetési cookie-kat csak az Ön hozzájárulása után használunk. Ezek a cookie-k az Ön viselkedése alapján segíthetnek nekünk célzott reklámokat megjeleníteni közösségi oldalakon vagy más weboldalakon.

HozzájárulokNem járulok hozzáTovábbi információk

PólóNeked. Viseld szabadon.
AKCIÓ
OUTLET

mérethiányos pólók | 1500-2500 Ft

Kereső
Kifejezés: 

Keresés

Pandala Islands

Színezz magadnak egy pólót!
Pandala Islands cuccok a Te ötleteidre várnak,
gyere, válogass kedvedre kedvenc állatos mintákból.

Találd ki, színezd ki,
pólók és táskák és tornazsákok, ahogy Neked tetszik.
Pandala Islands Parádi Orsi

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel a hírlevélre, hogy elsőként értesülj az újdonságokról és akciókról!

a
a
Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail: 
Biztonsági kód: 
Gépelje be a biztonsági kódot:

Feliratkozás

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!

adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.polobar.hu

 

Vonalgyár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.polobar.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és vásárlók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1 DEFINÍCIÓK

 

a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

 

3 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

 

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a vásárlással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

4 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név: Vonalgyár Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 5.

Képviselő neve: Kikindai-Pásztor Dorottya

Nyilvántartásba vételi száma: Cg. 01-09-370245

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23083642-1-41

Telefonszám: +36 20 222 52 95

E-mail: polobar2010@gmail.com

Adatvédelmi nyilvántartási száma: Folyamatban

 

5 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználót személyes adatai mindaddig tárolásra kerülnek, amíg a webáruház működik, vagy amíg a Felhasználó az adatok törlését nem kéri.

 

A személyes adatainak törlését vagy módosítását a Felhasználó az alábbi módokon kezdeményezheti:

  • E-mailben: polobar2010@gmail.com
  • Telefonon:+36 20 222 52 95
  • Postai úton: Vonalgyár Kft. 1051 Budapest, Nádor u. 5.

 

A webáruház megszűnésével a Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek.

 

6 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

  • Technikai adatok:

 

 a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer és más információk;

 

Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá;

 

A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra, személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

 

  • Vásárlás során kötelezően megadandó adatok:

 

  1. Név
  2. Szállítási, ill. számlázási cím
  3. Telefonszám
  4. E-mail cím

 

 

 

 

 

7 AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. (házhozszállításos megrendelés esetén, online fizetés lebonyolítása érdekében)

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 Az így továbbított személyes adatokat az adatátvevők az adatkezelési szabályzatuknak megfelelően kezelik.

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Név: Magyar Posta Zrt

Cím:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Telefonszám: 06-1-767-8282

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: www.posta.hu

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím:  2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2

Telefonszám: +36 20 890-0660

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Adatkezelési Tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Név: Budapest Bank Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Váci út 193.

Levelezési cím: Budapest Bank Zrt, 1852 Budapest

Telefonszám: +36 (1) 450-6000

E-mail cím: https://www.budapestbank.hu/elerhetosegeink/irjon-nekunk

Webcím: www.budapestbank.hu

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.budapestbank.hu/fooldal

9 ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

 

10 FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, ill. helyesbítésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Vonalgyár Kft . 1051 Budapest, Nádor u. 5.

E-mail: polobar2010@gmail.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

c. a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

 

b. döntést hozni, és

 

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

 

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

 

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11 E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a vásárlás során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 

12 HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

 

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

 

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a Szolgáltatónak küldött email segítségével.

 

 

13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje 2016.08.01

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
Pólóvásár! OUTLET PÓLÓK 2490Ft OUTLET GYEREK PÓLÓK 1490 FT
Popup